Φίλοι της Επικούρειας Φιλοσοφίας

«Ο Κήπος είναι συνασπισμός από συγγενικές φύσεις και ομοϊδεάτες, που τους ένωσε η ανάγκη ν΄ αντιδράσουν στην πολύμορφη πίεση και να ασφαλίσουν την ψυχική γαλήνη και μαζί το ελληνικό ήθος».
Καθηγητής Φιλοσοφίας Χαράλαμπος Θεοδωρίδης

Ως γνωστόν, ο φιλοσοφικός Κήπος του Επίκουρου ιδρύθηκε στην Αθήνα πριν από δύο χιλιάδες τριακόσιες είκοσι περιστροφές της Γης γύρω από τον Ήλιο. Σύμφωνα με τις αρχαίες κειμενογραφικές πηγές, ο Κήπος του Επίκουρου βρισκόταν κάπου ανάμεσα στο Δίπυλο και την Ακαδημία και δεχόταν χωρίς διακρίσεις ως μαθητές άνδρες και γυναίκες όλων των τάξεων, ελεύθερους και δούλους, οι οποίοι αναγνωρίζονταν ως φίλοι. Ο Κήπος λειτούργησε ως σχολή της Επικούρειας φιλοσοφίας αλλά και ως εκδοτικός οίκος των επικούρειων συγγραμμάτων τουλάχιστον για εξακόσια χρόνια στην Αθήνα, ίσως και περισσότερο. Στο διάστημα αυτό η φιλοσοφία του Επίκουρου, που ύψωσε τον άνθρωπο στο ανάστημά του δείχνοντας την ανθρωπιστική και φυσιοκρατική οδό για την επίτευξη της ευδαιμονίας, διδάχθηκε σε όλη την έκταση του ελληνιστικού και στην συνέχεια του ρωμαϊκού κόσμου. Η Επικούρεια φιλοσοφία ήταν το πρώτο διεθνές, πολύγλωσσο, πνευματικό κίνημα, που εξαπλώθηκε σε τρεις ηπείρους βοηθώντας πολλές χιλιάδες ανθρώπους να ζήσουν μια ευτυχισμένη ζωή.

Στην σύγχρονη Ελλάδα, πρώτος ξαναδίδαξε Επικούρεια φιλοσοφία (πριν αλλά και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο) ο καθηγητής Φιλοσοφίας Χαράλαμπος Θεοδωρίδης, από τους πρώτους πανεπιστημιακούς δασκάλους της Θεσσαλονίκης, Ίωνας στην καταγωγή και συγγραφέας του πρώτου σύγχρονου ελληνικού επικούρειου βιβλίου. Ακολούθησαν κι άλλες σποραδικές ελληνικές εκδόσεις επικούρειων συγγραμμάτων, ενώ κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες αυτή η εκδοτική δραστηριότητα κορυφώθηκε δημιουργώντας μια ολόκληρη επικούρεια «βιβλιοθήκη» με αξιόλογα συγγράμματα. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι της χώρας μας βρίσκουν στην Επικούρεια διδασκαλία τις πιο ικανοποιητικές απαντήσεις στα θεμελιώδη φιλοσοφικά ζητήματα, τόσο στα γενικά όσο και στα ειδικά, εκείνα της καθημερινότητας. Στην σημερινή εποχή η ανάγκη προσέγγισης και βίωσης της Επικούρειας φιλοσοφίας οδήγησε στην πρόθεση ίδρυσης νέων Κήπων.

Φίλοι της Επικούρειας Φιλοσοφίας “Κήπος Θεσσαλονίκης”

Kipos_ThessalonikisΟ “Κήπος Θεσσαλονίκης” δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο του 2007 και είναι μια εθελοντική, συμμετοχική, άτυπη και μη καταστατική συντροφιά φίλων και οπαδών της διδασκαλίας του μεγάλου υλιστή αντιμεταφυσικού φιλοσόφου Επίκουρου. Έκτοτε έγιναν άπειρες συναντήσεις και ανοικτές εκδηλώσεις, συμμετοχές σε Πανελλήνιες συναντήσεις και σε Πανελλήνια Συμπόσια Επικούρειας Φιλοσοφίας, που ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του “Κήπου Θεσσαλονίκης” www.epicuros.net.

Σκοποί του “Κήπου Θεσσαλονίκης” είναι α) η διάδοση, η καλλιέργεια της διδασκαλίας του Επίκουρου και η κατάδειξη της ανεκτίμητης αξίας της στην εποχή μας, β) η ανάδειξη της σπουδαιότητας του Ελληνικού Πολιτισμού ως διαχρονικού, παγκόσμιου εκπολιτιστικού και διαφωτιστικού παράγοντα και γ) η ανίχνευση και ανάδειξη της παρουσίας του Ελληνικού Πολιτισμού στην συνεχή πορεία του Ελληνισμού στις διάφορες ιστορικές φάσεις.

Μέσα του “Κήπου Θεσσαλονίκης” είναι α) οι οργανωμένες συζητήσεις μεταξύ των φίλων σε τακτική βάση, με προκαθορισμένο αντικείμενο και πάντα αναφορικά με την Επικούρεια διδασκαλία, β) οι δημόσιες εκδηλώσεις μεταξύ φίλων, στις οποίες αναγνωρισμένου κύρους πρόσωπα αναπτύσσουν σχετικά θέματα, γ) οι κοινωνικές εκδηλώσεις μεταξύ φίλων και προσκαλεσμένων με σκοπό την ανάπτυξη των αμοιβαίων δεσμών και δ) η συμμετοχή σε εκδηλώσεις που στοχεύουν στην διατήρηση και αναβίωση της ιστορικής παράδοσης (γλώσσα, έθιμα, μυθολογία, ιστορία, πολιτισμός κλπ) του ενιαίου (αρχαίου και μεταγενέστερου) Ελληνικού Πολιτισμού.

Φίλοι της Επικούρειας Φιλοσοφίας “Κήπος Αθηνών”

Kipos_AthinonΟ φιλοσοφικός κύκλος «Κήπος Αθηνών» ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2009 από φίλους και φίλες της Επικούρειας φιλοσοφίας με διαφορετική εργασιακή, μορφωτική και πολιτισμική προέλευση. Οι δραστηριότητες του «Κήπου Αθηνών» περιλαμβάνουν τακτικές φιλοσοφικές συζητήσεις κάθε εβδομάδα, την έκδοση βιβλίων και φυλλαδίων, την οργάνωση του ετήσιου Πανελληνίου Συμποσίου και άλλων εκδηλώσεων φιλοσοφικού περιεχομένου. Οι δραστηριότητες αυτές είναι ελεύθερες για το κοινό και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα www.epicuros.gr μαζί με πλήθος πληροφοριών για την Επικούρεια φιλοσοφία και την σχετική ελληνική βιβλιογραφία.

Σκοπός των Φίλων της Επικούρειας Φιλοσοφίας «Κήπος Αθηνών» είναι η ηθική και φυσική υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην ζωή, στην ελευθερία και εντέλει στην ευδαιμονία, μέσω της αποκατάστασης, ανάδειξης, διάδοσης και βίωσης της Επικούρειας Φιλοσοφίας στην σύγχρονη εποχή.

Μέλη του «Κήπου Αθηνών» επιμελούνται από το 2012 την έκδοση των Πρακτικών του ετήσιου Πανελληνίου Συμποσίου Επικούρειας Φιλοσοφίας και ενός ετήσιου Ανθολογίου Επικούρειας Φιλοσοφίας. Μέλη του «Κήπου Αθηνών» έχουν δώσει ως προσκεκλημένοι ομιλητές διαλέξεις για την Επικούρεια Φιλοσοφία σε πολιτιστικούς συλλόγους στην Αθήνα και άλλες πόλεις της Ελλάδας και έχουν συμμετάσχει σε Διεθνή Συνέδρια Φιλοσοφίας.